Deprecated: strripos(): Non-string needles will be interpreted as strings in the future. Use an explicit chr() call to preserve the current behavior in /home/hminwest/ftp/hminwest/ptasia28.pl/en/core/classes/bootstrap/Initializer.php on line 61
Symfonia Ptasia 28 - Grupa Inwest - Strona główna

Wybór
mieszkania

Wizualizacja mieszkań
Piętro 0 Piętro 1 Piętro 2 Piętro 3 Piętro 4 Piętro 5 Piętro 6

Wizualizacja mieszkań
Mieszkanie Mieszkanie Mieszkanie Mieszkanie Mieszkanie Mieszkanie Mieszkanie Mieszkanie Mieszkanie Mieszkanie Mieszkanie Mieszkanie

Wizualizacja mieszkań
Mieszkanie Mieszkanie Mieszkanie Mieszkanie Mieszkanie Mieszkanie Mieszkanie Mieszkanie Mieszkanie Mieszkanie Mieszkanie Mieszkanie Mieszkanie Mieszkanie Mieszkanie Mieszkanie Mieszkanie Mieszkanie Mieszkanie

Wizualizacja mieszkań
Mieszkanie Mieszkanie Mieszkanie Mieszkanie Mieszkanie Mieszkanie Mieszkanie Mieszkanie Mieszkanie Mieszkanie Mieszkanie Mieszkanie Mieszkanie Mieszkanie Mieszkanie Mieszkanie Mieszkanie Mieszkanie Mieszkanie

Wizualizacja mieszkań
Mieszkanie Mieszkanie Mieszkanie Mieszkanie Mieszkanie Mieszkanie Mieszkanie Mieszkanie Mieszkanie Mieszkanie Mieszkanie Mieszkanie Mieszkanie Mieszkanie Mieszkanie Mieszkanie Mieszkanie Mieszkanie Mieszkanie

Wizualizacja mieszkań
Mieszkanie Mieszkanie Mieszkanie Mieszkanie Mieszkanie Mieszkanie Mieszkanie Mieszkanie Mieszkanie Mieszkanie Mieszkanie Mieszkanie Mieszkanie Mieszkanie Mieszkanie Mieszkanie Mieszkanie Mieszkanie Mieszkanie

Wizualizacja mieszkań
Mieszkanie Mieszkanie Mieszkanie Mieszkanie Mieszkanie Mieszkanie Mieszkanie Mieszkanie Mieszkanie Mieszkanie Mieszkanie Mieszkanie Mieszkanie Mieszkanie Mieszkanie Mieszkanie Mieszkanie Mieszkanie

Wizualizacja mieszkań
Mieszkanie Mieszkanie Mieszkanie Mieszkanie Mieszkanie Mieszkanie Mieszkanie Mieszkanie Mieszkanie Mieszkanie Mieszkanie Mieszkanie

Ptasia 28

About
the investments

The Structure
of the building ans apartments

Ptasia 28

Location

Gallery

Find
Flat

Floor

Rooms

Status

search

reset

Number

Floor

Flat's area

Additional
space area

Bedroom's count

Gross price
in PLN

Status

Apartment
card 2D

Apartment
card 2D

D99 icon icon
B47 icon icon
A17 icon icon
A05 icon icon
A06 icon icon
A16 icon icon
A19 icon icon
A22 icon icon
A26 icon icon
A28 icon icon
A31 icon icon
A33 icon icon
A35 icon icon
A36 icon icon
A40 icon icon
A43 icon icon
A45 icon icon
B48 icon icon
B50 icon icon
B53 icon icon
B58 icon icon
B59 icon icon
B67 icon icon
B72 icon icon
C74 icon icon
C75 icon icon
C88 icon icon
C92 icon icon
C97 icon icon
D100 icon icon
D101 icon icon
D104 icon icon
D106 icon icon
D108 icon icon
D110 icon icon
D114 icon icon
D115 icon icon
D116 icon icon
D118 icon icon
Sorry, there are no apartments in the given search criteria.

Dziennik
Budowy

2024-05-31

Wykonanie przyłączy budowlanych, zaplecza budowy, wykonanie wykopu.

2023-12-31

Nabycie gruntu, Przygotowanie projektu architektoniczno - budowlanego, uzyskanie PnB, przygotowanie placu budowy , rozbiórka budynków istniejących

Harmonogram
Prac

ETAP 1 - WYKONANO: grudzień 2023

Nabycie gruntu, Przygotowanie projektu architektoniczno - budowlanego, uzyskanie PnB, przygotowanie placu budowy , rozbiórka budynków istniejących.

ETAP 2 - WYKONANO: maj 2024

Wykonanie przyłączy budowlanych, zaplecza budowy, wykonanie wykopu.

ETAP 3: sierpień 2024

Wykonanie stanu zero.

ETAP 4: październik 2024

Stan surowy otwarty (bez ścian działowych) - 3 kondygnacje.

ETAP 5: styczeń 2025

Stan surowy otwarty (bez ścian działowych).

ETAP 6: czerwiec 2025

Montaż stolarki okiennej, wykonanie prac elewacyjnych (bez parteru), montaż stolarki aluminiowej zewnętrznej, wykonanie ścian działowych.

ETAP 7 : październik 2025

Wykonanie robót wykończeniowych lokali w zakresie: - tynki, - szpachle, - posadzki.

ETAP 8: grudzień 2025

Zakończenie prac wpisem do dziennika budowy, zgłoszenie do użytkowania, uzyskanie Decyzji o Pozwoleniu na Użytkowanie obiektu / uzyskanie Zaświadczenia o braku sprzeciwu do użytkowania obiektu / możliwość użytkowania obiektu na podstawie art. 54 ust. 1 zd. 1 Prawa Budowlanego.

Check our Investments

Contact
us

Biuro Sprzedaży - Poznań

Jakub Chenafi

Czesława Niemena 5
61-131 Poznań

tel. +48 882 818 848
e-mail: jakub.chenafi@grupainwest.pl

This site uses cookies. Our website uses cookies, as almost all websites do, to help provide you with the best experience we can. Cookies are small text files that are placed on your computer or mobile phone when you browse websites. Close X